Dla nas największą wartością są sukcesy naszych spółek.


IIF jest funduszem technologicznym, zainteresowanym inwestycjami w innowacyjne spółki z dziedziny nowych elektronicznych mediów, e-commerce, consumer finance, które w przyszłości będą generować wysokie zyski.

Nie udzielamy pożyczek na rozpoczęcie działalności, ale inwestujemy w przedsięwzięcie swoje środki, w zamian obejmując udziały w spółce. W jeden projekt IIF inwestuje do 1,5 mln € co przekłada się na 30-70% udziałów (w zależności od zaawansowania projektu i jego potencjału).

Współpraca z IIF rozpoczyna się od przedstawienia pomysłu. Wystarczy przesłać nam krótki opis zawierający najistotniejsze kwestie: kompetencje zespołu, cel projektu, potencjał rynku, konkurencja, potrzebne nakłady, a nasz dział analiz rozpatrzy go i w razie zainteresowania skontaktuje się z pomysłodawcą w celu zorganizowania spotkania. W kolejnych etapach następują negocjacje warunków i finalna ocena Komitetu Inwestycyjnego (obiektywne ciało oceniające). Na końcu podpisywana jest umowa, ew. założenie spółki i przelew pieniędzy. Spółki, w które inwestuje IIF stają się samodzielnymi podmiotami prawnymi (zazwyczaj spółką z o.o.).

Przy ocenie projektów brane są pod uwagę następujące elementy: innowacyjność projektu, potencjał rozwoju i możliwość wygenerowania dużej stopy zwrotu. Jedną z metod oceny potencjału projektu jest metoda DCF (analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych). Brany jest też pod uwagę wkład pomysłodawcy – czy jest to tylko know-how, czy również wkład własny. Ten drugi element nie jest warunkiem koniecznym inwestycji.
 
Najpopularniejsze
Kategorie postów

IIF SP. Z O.O.
al. Jana Pawła II 43b
Budynek Podium Park,
10 piętro
31-864 Kraków
biuro@iif.pl

Szukaj w artykułach

Dołącz do nas!
2024 Copyright IIF